Yıldırımlar Grup


Yıldırımlar Grup topluluğu olarak, geliştirdiğimiz stratejiler doğrultusunda yaptığımız doğru hamlelerle güçlü bir ticaret şirketine dönüşüp, ulusal ve uluslararası platformlara taşıdığımız pek çok başarı elde ettik.

Başarımızı her geçen gün pekiştirdiğimiz ve dünya hızında değiştiğimiz bu dönemde, marka yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza da kaçınılmaz olarak ağırlık vermiş durumdayız.

Kariyer


İnsan Kaynakları politikamız gereği, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişiminde fırsat eşitliği sağlayan, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, çalışan motivasyonu ve bağlılığına önem veren bir yaklaşımla hareket ediyoruz.